Thiết bị xăng dầu Phương Minh

Thiết bị xăng dầu Phương Minh

Thiết bị xăng dầu Phương Minh

Thiết bị xăng dầu Phương Minh

Thiết bị xăng dầu Phương Minh
Thiết bị xăng dầu Phương Minh
Thông tin chi tiết
  • MÁI PHAO BỂ CHỨA XĂNG DẦU
  • Mã sản phẩm: MP 001
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 472
  • MÁI PHAO BỂ CHỨA XĂNG DẦU
  • Thông số kỹ thuật

hình ảnh về lắp đặt mái phao bồn bể

hình ảnh về lắp đặt mái phao bồn bể 2

hình ảnh về lắp đặt mái phao bồn bể 3

Thành phẩm lắp đặt mái phao bồn bể