công ty TNHH TM DV thiết bị dầu khí Phương Minh

công ty TNHH TM DV thiết bị dầu khí Phương Minh

công ty TNHH TM DV thiết bị dầu khí Phương Minh

công ty TNHH TM DV thiết bị dầu khí Phương Minh

công ty TNHH TM DV thiết bị dầu khí Phương Minh
công ty TNHH TM DV thiết bị dầu khí Phương Minh
Tuyển dụng

Theo chị Mai Hương (người bán nước) chia sẻ, việc lắp đặt thanh barie hầu như không có hiệu quả, mất diện tích, thẩm mỹ, khiến nhiều người đi bộ không được thoải mái khi luôn phải chú ý đến các thanh này. "Việc lắp đặt barie theo tôi thấy rất vô ích. Tôi để ý nhiều người, đặc biệt du khách nước ngoài tỏ ra bất ngờ khi thấy những thanh barie. Họ luôn phải chú ý, đi ra rìa hoặc bước, nhảy qua những thanh barie chứ không dám đi qua những chỗ hở vì sợ xe máy phóng tới rất nguy hiểm ".